Col·lecció

La col•lecció d'un museu es troba intrínsecament lligada a la noció d'història i temps. Pero, quina història o històries comptem? Som conscients que els museus han estat tradicionalment atrapats en una visió canònica de la història que ha buscat la concordança del temps, és a dir, explicar les obres d'art amb els documents i testimonis de l'època, però sense entendre que les imatges i els objectes superen el context que els va fer nàixer, i que, d'aquesta manera, el temps no pertany al passat sinó a la memòria a la que l'historiador interpel•la al receptacle de temps heterogenis.

El museu ha optat per distanciar-se de la narració lineal de la modernitat, tal com s'ha exposat tradicionalment i del banal oblit postmodern de la història que prolifera als models d'exposició més recents. Hem volgut allunyar-nos també de les convencionals distincions entre centre i perifèria i hem considerat la complexitat de relacions que s'estableixen entre el local i l'universal.

La història que proposem es materialitza en un entramat de micronarracions que ens parlen d'un temps passat, però que viuen sempre en el present i són del present. L'objectiu no és obrir una via de fuga, sinó l'enriquiment reflexiu de l'experiència, un aprenentatge que no deriva de l'adoctrinament, sinó de l'activació de la capacitat de resposta crítica al món i, per què no, al museu mateix.