Patrocinis

El Museo Reina Sofía obre les portes a la col·laboració amb empreses i institucions atretes per la idea de formar part de la vida del Museo, de manera que ajuden a complir amb el seu projecte i programa museístic. Les varietats de col·laboració i els graus varien en funció de l'empresa, de manera que es dissenyen i s'acomoden específicament a la filosofia pròpia de la institució. Per a això, el Museo Reina Sofía ofereix diverses vies de col·laboració en una gran diversitat de temes, com ara la conservació i restauració de les col·leccions, l'organització de les exposicions temporals i el desenvolupament de les activitats culturals o dels programes educatius. La finalitat última és proporcionar un servei de qualitat al visitant: oferir-li les claus per a obtenir més coneixement, apreciació i gaudi de la contemporaneïtat artística.

Contacte

Àrea de Desenvolupament Estratégic, Comercial i Públic

Tel. (+34) 91 774 11 22
patrocinio@museoreinasofia.es