Accessibilitat

Audioguies amb audiodescripció al Museo Reina Sofía
Audioguies amb audiodescripció al Museo Reina Sofía

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en el seu compromís amb l'accessibilitat universal, treballa en la contínua millora dels seus serveis al visitant i en el desenvolupament d'una programació educativa que, fonamentada en el principi del disseny per a tots, ofereixi una atenció de qualitat a públics diversos.

Contacte
accesibilidad@museoreinasofia.es
Tel.: 91 774 1000 Ext. 289996

Accessibilitat física

Un accés al Museu lliure de barreres arquitectòniques i la possibilitat de circular pels diferents espais sense incomoditats ni obstacles són condicions indispensables per aconseguir la plena accessibilitat. La pràctica totalitat de les zones obertes al públic permeten l’accés amb cadires de rodes, i continuem treballant per millorar-ho. Tot un seguit de serveis com ara rampes, lavabos adaptats, seients i guarda-roba faciliten el recorregut pel Museu.

Accés al Museu

Edifici Sabatini

L’entrada al Museu per l’Edifici Sabatini és accessible per a cadires de rodes. Per evitar esglaons, s’ha d’accedir a la plaça de Juan Goytisolo des del carrer Santa Isabel o vorejar-la, deixant l’edifici del Museu a l’esquerra. Vegeu mapa.

Edifici Nouvel

L’accés per l’Edifici Nouvel és completament accessible. Recomanem l’entrada més propera a la plaça de l’Emperador Carles V perquè té una rampa amb menys pendent. Vegeu mapa.

Palacio de Cristal i Palacio de Velázquez

L’accés al Palacio de Cristal es fa mitjançant una rampa de diversos trams. Per accedir al Palacio de Velázquez s’ha de fer servir una plataforma elevadora. Demaneu-ne l’activació al personal de seguretat prement el botó. Vegeu mapa.

Aparcament

Els grups que arriben en vehicles adaptats poden aparcar gratuïtament al moll de càrrega del Museu, amb accés pel carrer Argumosa, cantonada amb carrer Hospital. Cal sol•licitar aquest servei amb temps.

Circulació pels espais del Museu

PréstEC de CADIRas de rOdEs

S’han de sol•licitar en els punts d’informació de Sabatini i Nouvel. La petició es registrarà i s’anotaran les dades personals del sol•licitant incloent-hi DNI, passaport o equivalent.

Portes

Les portes que donen accés a les diferents àrees del Museu ofereixen obertures de pas d’amplada adequada. Bona part són abatibles, la qual cosa provoca que puntualment envaeixin els espais de circulació. El sistema d’accionament acostuma a ser un tirador, si bé algunes de les portes poden resultar excessivament pesades.

Rampes

La majoria dels desnivells que hi ha a les sales d’exposició disposen de rampes, tot i que no tenen baranes de protecció lateral, així com d’àrees d’embarcament àmplies. La Sala de Protocolo de l’Edifici Sabatini i la Sala Bóvedas no són accessibles per a cadires de rodes.

Ascensors

Hi ha dues torres d’ascensors a l’Edifici Sabatini, situades a esquerra i dreta de l’accés principal, que comuniquen les plantes 1, 2, 3 i 4. Els ascensors de l’Edifici Nouvel comuniquen les plantes 0, 1, 2 i 3, però la seva capacitat és més limitada i únicament s’hi permet l’accés preferent d’una cadira de rodes per ascensor.

seients

Hi ha bancs al jardí i a la zona del claustre de les plantes 1, 2 i 3 de l'edifici Sabatini, les terrasses de l'edifici Nouvel i en algunes sales d'exposició.

Mostradors

Els diferents mostradors repartits pel Museu tenen en general una altura d’entre 1 i 1,10 m. Els mostradors no disposen de zones adaptades que permetin l’aproximació de persones en cadira de rodes o d’estatura baixa.

LAVABOS adaptaTs

Els lavabos adaptats se situen en diferents zones:

Edifici Sabatini, planta 1, galería principal
Edifici Sabatini, planta 4, al costat de les sales 403 i 407
Edifici Nouvel, entreplanta (entre Planta 0 i planta 1)
Edifici Nouvel, planta 0, restaurant-cafeteria

N'hi ha que disposen de camviadors per a nadons.

Auditori Edifici Sabatini

S’hi accedeix mitjançant rampes de pendent adequada. Les persones en cadira de rodes s’han de situar als passadissos laterals o davant de la primera fila de butaques. No és possible pujar a l’escenari sense assistència.

Auditori 200 (Edifici Nouvel)

Els usuaris de cadira de rodes hi accedeixen des del vestíbul mitjançant un ascensor d’ús restringit per situar-se darrere de l’última fila de butaques. L’auditori disposa d’una cabina de lavabos adaptada. Els usuaris de cadira de rodes poden pujar a l’escenari per un itinerari alternatiu accessible.

Auditori 400 (Edifici Nouvel)

Els usuaris de cadira de rodes hi accedeixen des del vestíbul sense desnivells i tenen dues àrees reservades a les files centrals de l’Auditori. Hi ha dues cabines de lavabos adaptades, una per a dones i l’altra per a homes. Un usuari de cadira de rodes pot pujar a l’escenari per un itinerari alternatiu accessible.

Terrasses

El Museu posa a disposició del visitant.

Biblioteca I CentrE de documentació

Per fer servir els ascensors, us heu d’adreçar al personal del Museu. Si algun material no està a l’abast, heu de demanar ajuda al personal encarregat.
Més informació de la biblioteca

LLibrerIa La Central

Per fer servir els ascensors, us heu d’adreçar al personal del Museu o de la llibreria.

BOTIGA La Central

Situada a l'acceso de l'Edifici Sabatini. Per fer servir l’accés mitjançant rampa, us heu d’adreçar al personal del Museu.

CafeterIA I Restaurant

La cafeteria i restaurant situats a l’Edifici Nouvel són accessibles per a usuaris de cadira de rodes a través de portes d’obertura automàtica. L’espai de circulació entre les taules és adequat. També disposa de dues cabines de lavabos adaptades integrades als lavabos de dones i homes. La barra no està adaptada per a usuaris de cadira de rodes.

Accessibilitat visual

Les mesures d’accessibilitat per a persones cegues o amb deficiència visual s’orienten cap als objectius de transmetre la informació de forma eficaç, facilitar els desplaçaments i permetre el gaudi estètic, tant de manera autònoma com en companyia d’educadors del Museu, que assessoren, donen suport i personalitzen les visites. La combinació entre informació verbal, accés tàctil i so és una de les claus d’aquests programes, realitzats amb el suport de l’ONCE.

Visites para personas cegues

El Museu ofereix a les persones cegues o amb baixa visió la possibilitat de fer itineraris táctils i visites descriptives sobre diverses obres de la Col•lecció.

Portes

El contrast entre portes i paraments és escàs en algunes àrees del Museu. Les portes de vidre estan senyalitzades amb logos i punts blancs, tot i que ocasionalment el contrast pot ser insuficient o poden produir-se reflexos. La majoria de portes són abatibles i puntualment envaeixen els espais de circulació.

gossos guia

S’admeten gossos guia i gossos d’assistència si es presenta la documentació pertinent.

Audioguies amb audiodescripció

col·laboren

  logotipo de la Fundación ONCE logotipo de la ONCE

Accessibilitat auditiva

A través de la llengua de signes espanyola (LSE) i de la utilització de sistemes d'ajuda a l'audició, com és el cas del bucle d'inducció magnètica, tota la comunitat sorda té la possibilitat de visitar, participar i gaudir del Museo. Independentment del sistema que utilitzi cada persona sorda o amb pèrdua auditiva, és possible visitar el Museo tant de manera autònoma com en grups organitzats, així com gaudir de tota la programació d'activitats públiques que s'hi duen a terme.

Visites per a persones sordes

Es disposa de llaços personals d’inducció magnètica per a l’amplificació acústica.

Signoguia

Servei d’intèrprets en llengua de signes espanyola (LSE)

Dirigit a les persones sordes que vulguin participar en qualsevol de les activitats del Museu, com ara cursos, tallers i visites guiades.
Servei gratuït. Cal sol•licitar el servei en realitzar la inscripció, 15 dies abans com a mínim.

Bucle magnètic

Els mostradors d’informació i de taquilles dels edificis Sabatini i Nouvel, així com el mostrador d’audioguies de l’Edifici Sabatini (en què es distribueixen les signoguies, els llaços personals d’inducció i els sistemes de radioguies) estan dotats d’un sistema permanent d’amplificació de so mitjançant bucle d’inducció magnètica per a usuaris d’audiòfons amb la posició “T” (telebobina). Aquests mostradors estan senyalitzats amb la seva icona identificativa.

Llaços personals

El Museo posa a la disposició de les persones hipoacúsiques o amb pèrdua auditiva un servei gratuït de préstec de llaços personals d'inducció magnètica que permet utilitzar amb normalitat els serveis que ofereix el Museo.

Audioguies
En fer ús del servei d'audioguies es pot sol·licitar sense cost addicional un llaç d'inducció compatible amb l'equip.
Preu: general 4,50 € / estudiants 3,50 €

Visites per les sales d'exposició
Els llaços personals d'inducció estan a la vostra disposició per a qualsevol visita comentada. Sol·liciteu-lo al taulell d'audioguies de l'edifici Sabatini.

Actes en auditoris (edifici Nouvel, auditori 200 i 400 i edifici Sabatini, auditori)
Sol·licitud del receptor i el llaç personal d'inducció al personal d'atenció al públic, al costat del taulell corresponentment senyalitzat.

Es requereix un document identificatiu com a dipòsit, fins al lliurament de l'equip a la sortida de l'auditori.

col·laboren

imagen del logo Fundación CNSE

Accessibilitat intel•lectual

El Museu és un espai de diàleg que s’ha de constituir com a referent d’inclusió i de convivència social. El Museu és també un lloc per al desenvolupament individual, on es multipliquen les oportunitats per a la reflexió i per a una educació crítica i en valors, tot potenciant les capacitats de totes les persones.

Visites per a persones amb discapacitat intel•lectual

Cada curs escolar, el Museu proposa diverses activitats i tallers dirigits a grups de centres ocupacionals i col•legis d’educació especial.

Aparcament

Els grups que arriben en vehicles adaptats poden aparcar gratuïtament al moll de càrrega del Museu, amb accés pel carrer Argumosa, cantonada amb carrer Hospital. Cal sol•licitar aquest servei amb temps.

Lavabos adaptats

Els lavabos adaptats estan situats en diferents zones:

Edifici Sabatini
Planta 1, galeria principal
Planta 4, al costat de les sales 407 i 403
Edifici Nouvel
Entreplanta entre nivells 0 i 1
Restaurant-cafeteria

N’hi ha que estan dotats de camviadors per a nadons.

Senyalització

La senyalització informativa i d’emergència està feta mitjançant pictogrames internacionalment homologats. Si algun senyal resulta difícil de comprendre o d’identificar, podeu consultar el personal d’informació o enviar un suggeriment.

ASISsTèNCIA SANITàRIA

Si durant la visita algú experimenta alguna necessitat sanitària, disposa d’una farmaciola situada a la galeria principal de l'Edifici Sabatini, planta 1

PRÉSTEC DE CADIRES DE RODES

S’han de demanar als punts d’informació dels edificis Sabatini o Nouvel. Es registrarà la petició i s’anotaran les dades personals del sol•licitant incloent-hi DNI, passaport o equivalent.

Serveis

Entrada gratuÏta

Les persones amb discapacitat acreditada gaudeixen de gratuïtat en l’accés al Museu. En el cas que sigui imprescindible la presència d’un acompanyant, també estarà exempt de pagament. Consulteu-ne les condicions completes.

Ascensors

Els ascensors, tant de l’Edifici Nouvel com de l’Edifici Sabatini, tenen numeració visual i estan senyalitzats en braille i alt relleu, però no disposen d’indicacions sonores. Els ascensors de l’Edifici Sabatini tenen més capacitat que els de l’Edifici Nouvel. Tots els ascensors són panoràmics, per la qual cosa no hi ha una alternativa plenament accessible en cas de vertigen.

sEIENTS

Hi ha bancs a la zona del claustre de les plantes 1, 2 i 3 de l’Edifici Sabatini i en algunes sales d’exposició.

Guarda-roba i consignes

Tant en un accés com en l’altre hi ha servei de guarda-roba. Els de l’Edifici Sabatini són accessibles mitjançant rampa. A l’accés de l’Edifici Nouvel hi ha consignes automàtiques reservades per a usuaris de cadires de rodes. Per a paquets de grans dimensions recomanem utilitzar el guarda-roba situat a la plaça de l’Edifici Nouvel, si bé no és accessible per a cadires de rodes.

Aparcament

Els grups que arriben en vehicles adaptats poden aparcar gratuïtament al moll de càrrega del Museu, amb accés pel carrer Argumosa, cantonada amb el carrer Hospital. Per evitar inconvenients, cal sol•licitar aquest servei amb temps.

ASISTÈNCIA SANITÀRIA

Si durant la seva visita hi ha alguna necessitat sanitària, la farmaciola està situada a la galeria principal de l’Edifici Sabatini, planta 1 (vegeu plànol).

personal d'informació

El personal d'informació està preparat per assessorar-vos sobre els serveis, els espais i les activitats que ofereix el Museo. Tenen aquest logotip d'identificació:
 Información y atención a los públicos
Es localitzen als Punts d'Informació següents:

Plànols d'Orientació

A les diverses zones de trànsit, com ara la connexió entre edificis i les àrees d'accés als ascensors, es disposa de plans generals de localització. També descarregar els plans aquí.