Visita individual

El museu ofereix visites individuals i visites en grup tant a la col·lecció com a les exposicions.

Els visitants individuals es poden acollir a visites comentades per mediadors. No es necessita reserva prèvia. Qui ho vulgui, pot optar per fer una visita temàtica de manera autònoma amb l’ajuda dels fullets que el museu edita amb aquesta finalitat i que trobarà a les àrees d’interpretació.