Tarsila do Amaral

Capivari, Brasil, 1886 - São Paulo, Brasil, 1973