Augusto (Augusto Fernández Sastre)

Logroño, Spain, 1887 - Mexico City, Mexico, 1975