Fundación Museo Reina Sofía

Misión


A Fundación Museo Reina Sofía nace no 2012 co triplo obxectivo de impulsar un sistema de traballo en rede - que inclúa museos e centros de arte, universidades, centros de estudo e outros espazos de xeración de pensamento-, abrir o museo a unha maior participación da sociedade , modernizar os mecanismos de xestión e ampliar o grado de autofinanciación.

Tendo en conta que a nosa é unha época marcada pola crise, un periodo de cambios profundos que afectan ás nosas máis sólidas certidumbres, a formulación de modelos que permitan enfrontarnos aos novos retos non pode levarse a cabo dende os parámetros dun  mundo estático, senón que esixe a movilización de recursos intelectuais e imaxinativos, así como a posta en común de multitude de vontades diversas.

Na actualidade, as institucións enfróntanse a un dobre reto: o de responder a un contexto de produción e difusión de coñecemento no ámbito internacional e o de dotarse dunhas estruturas dúctiles e sostíbeis nos termos da nova economía global. Tradicionalmente, os museos estiveron animados por lóxicas de conservación e de fixación de identidades concibidas dentro dos límites dun territorio fixo e pechado. Os seus modelos institucionais e as súas estruturas de funcionamento reflicten aínda esa misión e eses marcos de acción. No momento presente, con todo, a cultura confórmase a partir dun fluxo de ideas, valores e afectos que desbordan devanditos modelos.

O replanteamento do museo pasa pois por superar a convencional noción exclusivista da cultura e proxectar un novo campo de operacións: o do común. Este termo alude a unha multitude de singularidades que non poden enmarcarse dentro dunha estrutura estanca senón que se conectan entre si a través dunha estrutura de rede. Fronte ao museo pechado en si mesmo, proponse unha trama aberta de institucións, grupos e axentes de natureza diversa que, situados e implicados no mundo, comparten e poñen en circulación obxectos, saberes e relatos, conscientes de que, no mundo actual, a cultura xérase grazas ao traballo desa fábrica común.

O Museo Reina Sofía xa opera en gran medida nestes termos. O seu grado de colaboración coas institucións e colectivos de todo o mundo incrementouse exponencial-mente nos últimos anos e participa, dun modo activo e cunha voz recoñecible, nos foros máis importantes da cultura contemporánea.

A creación da Fundación responde á necesidade de dotar ao Museo dunha estrutura e unhas ferramentas adecuadas que convertan este conxunto de colaboracións e intervencións dispersas na base dunha nova forma de entender á institución museística máis acorde coas demandas e aspiracións da sociedade. A Fundación pretende ser unha plataforma dende a que ensaiar novos protocolos de acción, avanzar cara a unha noción compartida do patrimonio material e inmaterial, preservar e activar a memoria máis aló das dinámicas de centro e periferia, e poñer en valor as aptitudes poéticas e o xuízo crítico como mecanismos para interpretar o mundo.

 

 

ObxectivosA Fundación Museo Reina Sofía suscítase como unha estrutura global, coherente e sostíbel  que nace para desenvolver e impulsar o proxecto Red Museos del Sur.

Os programas impulsados pola Fundación, condensados en torno ao proxecto Red Museos del Sur, centraranse prioritariamente nas seguintes liñas de actuación:

  1. Crear un patrimonio compartido que contemple tanto as cesións, doazóns, compras ou depósitos de obras de arte como o impulso dunha política común de adquisicións.
  2. Potenciar a circulación de programas e exposicións.
  3. Fomentar o deseño de actividades elaboradas de maneira conxunta.
  4. Crear un arquivo común; nesta liña, o traballo que veu realizando a Red Conceptualismos del Sur e modélico.
  5. Concibir programas de investigación e de creación artística elaborando liñas formativas en colaboración con universidades e comunidades académicas.
  6. Favorecer a reflexión e o debate e propoñer novos espazos de visibilidade.
  7. Crear unha plataforma dixital a través da cal a Red e todos os seus compoñentes aumenten a súa capacidade de interpelación e de difusión do coñecemento. Esta plataforma concíbese como un gran arquivo de arquivos que permite relacionar as diferentes narracións que se abren dende a cultura e a arte moderna e contemporánea.

  

Padroado


Patróns Natos

Ministro de Educación, Cultura y Deporte  
José Ignacio Wert Ortega

Secretario de Estado de Cultura
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
José María Lassalle Ruiz

Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Fernando Benzo Sainz

Presidente del Patronato de la Fundación Museo Reina Sofía
Presidente del Real Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía  
Guillermo de la Dehesa Romero

Vicepresidente 2º de la Fundación Museo Reina Sofía
Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía  
Manuel Borja-Villel

Patróns Fundadores (2012)

Juan Carlos Verme, Vicepresidente 1º de la Fundación Museo Reina Sofía
Ricardo Espírito Santo Salgado
George Grünberg Schneider
Helga Müller de Alvear
José Olympio da Veiga Pereira
Juan Antonio Pérez Simón
Patricia Phelps de Cisneros
Álvaro Saieh
Hugo Arnoldo Sigman Pomerantz e Silvia Gold Turjanski
Ricardo Steinbruch e Susana Leirner Steinbruch
Luiz Augusto Teixeira de Freitas e María Beatriz Quintella

Patróns

Aníbal Jozami e Marlise Ilhesca de Jozami
José Lladó Fernández-Urrutia
Ana Luiza Teixeira de Freitas