Atención e información aos públicos

Que é?

Equipo profesional que proporciona atención e información personalizada aos visitantes acerca dos contidos da programación (Colección, exposicións temporais e actividades), así como dos distintos servizos que ofrece o Museo en polo menos dous idiomas, español e inglés.

Ademais este persoal:

 • Xestiona as colas
 • Orienta sobre a situación dos espazos e servizos
 • Valida as entradas mercadas ou descargadas a través de internet
 • Recibe e identifica aos grupos
 • Recibe aos obxectivos de atención preferente
 • Facilita o préstamo de cadeiras de rodas e cadeiras bastón
 • Participa no desenvolvemento das actividades do Museo (seminarios, conferencias, concertos, etc.)
 • Atende aos asistentes aos actos de prensa, de protocolo e de patrocinios do Museo
 • Entrega e recolle os formularios de queixas, suxestións e felicitacións, así como os folletos de opinión do Museo

Onde?

Nos mostradores e puntos de atención - información localizados en:

 • Accesos ao Museo
 • Edificio Sabatini, planta 2
 • Conexión entre Edificios, Planta 1 (punto de encontro)
 • Palacio de Cristal
 • Palacio de Velázquez

Como recoñecer aos membros do equipo?

 • Levan este logotipo de identificación:  Información y atención a los públicos

Punto de Información. Planta 1, Conexión Edificio Sabatini-Nouvel

Punto de Información. Planta 2, Edificio Sabatini